نشاء گیاهان دارویی

نشا استویا

کاشت نشا استویا جهت احداث مزرعه

معرفی گیاه دارویی استویا

نشای گیاه دارویی استویا:

استویا Candy leaves با اسم علمی Stevia rebaudiana  یکی از جالب ترین گیاهانی است که ممکن است با آن روبرو شوید. گیاهی با شیرینی بسیار بالا که دنیا را شگفت زده کرده است. استویا طبق اعلام منابع علمی چندین ده برابر از قند شیرین تر می باشد و امروزه کاربرد این گیاه دارویی ارزشمند در صنایع غدایی و دارویی جایگاه خود را بدست آورده است.

تعداد نشای لازم در هکتار برای استویا

تراکم کاشت نشای گیاه دارویی استویا به فاصله کاشت، شرایط آبیاری و برخی فاکتورهای دیگر بستگی دارد. در ایران بهترین تراکم کاشت در هکتار سی هزار بوته می باشد.

نشا پر ریشه گیاه دارویی استویا

جهت تامین نشای گیاه دارویی استویا با کارشناسان آرین سبز جی تماس بگیرید یا بصورت آنلاین اقدام به خرید کنید.

روش کاشت نشای استویا در مزرعه

روش کاشت در گیاه دارویی استویا بسیار ساده می باشد. برای کاشت در زمین اصلی به نشای گیاه دارویی استویا نیاز دارید و کاشت مستقیم بذر در مزرعه امکان پذیر نمی باشد. چرا که بذر اندازه کوچکی داشته و نمی توان به راحتی آن را به مرحله باردهی رسانید. با توجه به روش کاشت و روش آبیاری می توانید نشای گیاه دارویی استویا شیرین برگ را به صورت های زیر بکارید.

در روش آبیاری غرق آبی: زمین را بصورت جوی و پشته آماده کرده و نشا را در محل داغ آب می کارید. سعی کنید حداقل عمق چاله ۱۰ سانتیمتر باشد. پای نشا خاک ریخته و آن را سفت کنید.

در روش آبیاری قطره ای: در این روش نیازی به آماده زمین به صورت جوی و پشته نیست. کافی هست زمین را شخم زده بعد از نرم کردن خاک و راه اندازی سیستم آبیاری نشای گیاه دارویی استویا را در محل قطره چکان بکارید. فراموش نکنید فواصل کاشت ۵۰ سانتیمتر بین بوته باشد.

نیاز خاکی و کوددهی در گیاه دارویی استویا

طبق بررسی های بعمل آمده از کشت و کار استویا در بیشتر نقاط ایران شرایط کشت و کار نشای گیاه دارویی استویا فراهم نمی باشد. شیرین برگ یا برگ عسلی به سرما حساس بوده و در زمستان های سرد و در دمای صفر درجه از بین میرود. استویا در رنج خاک های قلیایی تا اسیدی بهترین نتیجه و عملکرد را دارد و بهترین pH برای استویا بین ۶.۵ تا ۷.۵ می باشد. خاک های سبک و به خوبی زهکشی شده بهترین انتخاب برای کشت و کار استویا می باشد.

نشاء گیاه دارویی استویا

جهت تامین نشای گیاه دارویی استویا با کارشناسان آرین سبز جی تماس بگیرید یا بصورت آنلاین اقدام به خرید کنید.

مقدار مصرف کود دامی پوسیده در هکتار برای کاشت استویا۱۰ الی ۱۲ تن می باشد. خاک غنی از مواد آلی رشد رویشی استویا را تحریک میکند.

همچنین مقدار مصرف کود شیمیایی استاندارد اروپا اگر برای تولید برگ می خواهید کود استفاده کنید ۱۷۰ کیلوگرم آمونیوم فسفات (N-P-K 16-20-0) بهترین مقدار می باشد.

برخی کشاورزان ترجیح میدهند از ترکیب N-P-K 20-20-20  به مقدار ۸۰ کیلوگرم در هکتار استفاده کنند.

نیاز آبی گیاه دارویی استویا

استویا گیاهی گرمسیری بوده و در تابستان های گرم مناطق گرمسیری نیازمند آبیاری می باشد. بدون آبیاری رشد گیاه متوقف می شود. نیاز آبیاری در روش قطره ای به چندین عامل مانند دمای هوا، بافت خاک و میزان تبخیر و تعرق برگی وابسته می باشد. بین دو آبیاری اجازه دهید زمین خشک گردد.

در خاک سنگین (خاکهای رسی) دور آبیاری غرق آبی ۱۰ روزه می باشد.

در خاکهای سبک (لوم) دور آبیاری ۸ روزه می باشد.

توصیه به کاشت استویا در خاک های سبک (شنی) نمیشود چرا که از نظر مواد غذایی و نگداری آب به اندازه کافی مناسب نیستند.

آماده سازی زمین در گیاه دارویی استویا

اصولا در کشت گیاهان دارویی، روش آبیاری بارانی را به دلیل ماهیت شستشویی که دارد توصیه نمی شود. ضمن اینکه روش آبیاری بارانی باعث شیوع بیماری ها و آلودگی های قارچی نیز می گردد. بطور کل در گیاهان دارویی بهتر است آب مستقیما با برگ و اندام هوایی گیاه تماس نداشته باشد.

آماده سازی زمین برای حالت غرق آبی: زمین را شخم زده و تسطیح کنید. زباله یا ریشه علف های هرز موجود را جمع آوری کرده و بسوزانید. مسیرهای آبیاری را تعیین کنید. نقشه مزرعه را در ذهن یا روی کاغذ پیاده کنید. از راننده تراکتور بخواهید تا با خیش مناسبی جوب های کم عمق با فاصله ۷۰ تا ۱۰۰ سانتیمتر عمود بر شیب مزرعه ایجاد کنید. سپس به کمک کارگر و بیل جوب ها را اطلاح و درز گیری کنید. اکنون مزرعه شما برای کاشت نشای گیاه دارویی استویا آماده می باشد. یکبار آبیاری آزمایشی کنید سپس بعد از دو روز که رطوبت مزرعه کشیده شده اقدام به نم کاری نشای گیاه دارویی استویا با فاصله ۵۰ سانتیمتر بین بوته کنید. مجدد آبیاری را انجام دهید و تا ۷ روز سعی کنید پای نشا خیس باشد تا استقرار گردد.

stevia farm

مزرعه نمونه استویا

آماده سازی زمین برای حالت قطره ای: در کاشت به روش قطره ای کافی است زمین را شخم زده و تسطیح کنید. زباله ها و بقایای محصولات یا علف های هرز را جمع آوری کرده و سیستم آبیاری قطره ای را پیاده می کنید. آماده سازی زمین در این روش نیازی به جوی و پشته کردن زمین ندارد. فراموش نکنید قبل از شخم با توجه به آزمایش خاک کمبود های خاک را به کمک انواع کودهای مرسوم و سالم رفع کنید. معمولا کوددهی قبل از شخم انجام میگیرد. فواصل کشت در حالت آبیاری قطره ای نیز بصورت ۷۰ تا ۱۰۰ سانتی متر بین دو ردیف و ۵۰ سانتی متر فاصله دو گیاه روی ردیف می باشد.

آفات و بیماری های گیاه دارویی استویا

در منابع فارسی برای گیاه دارویی استویا آفات و بیماری های مشخصی ذکر نشده است. مشاهدات تجربی ما در مزرعه نشان داده است که آفت و مشکل بخصوصی در مزرعه استویا دیده نمیشود مگر اینکه آفت از مزارع دیگر وارد مزرعه استویا گردد. ساقه خوار یا برخی برگ خوارها در مزرعه و شته ها، پروانه سفید و تریپس ها در گلخانه استویا مشاهده شده است. در صورتی که در مورد آفات احساس نگرانی کردید بایستی مبارزه شیمیایی را در برنامه قرار دهید.

روش برداشت گیاه دارویی استویا

برداشت برگ در استویا: برای برداشت استویا باید از دست و ابزار دستی استفاده گردد. معمولا ساقه ها را از ارتفاع ۵ تا ۱۰ سانتیمتری برداشت می کنند و برای خشک کردن در محلی پهن می کنند. به یاد داشته باشید که زمان برداشت وقتی می باشد که ارتفاع بوته ها با بیش از ۵۵ تا ۶۰ سانتیمتر رسیده باشد. قبل و بعد از خشک شدن میتوانید برگ را از ساقه جدا کنید.

به یاد داشته باشید که همیشه یک بوته مناسب را برای ادامه فرآیند فتوسنتز روی گیاه باقی بگذارید.

نکته ی بسیار مهمی که در مورد استویا وجود دارد این است که با سرد شدن هوا میزان شیرین تر شدن برگ استویا بیشتر می شود. بنابراین اگر به دنبال افزایش درصد شیرینی در برگ ها می باشید برداشت محصول را در فصل پاییز انجام دهید. هر چند در مزارع بزرگ و صنعتی بایستی به فکر عملکرد بالا بود اما این نکته نیز می تواند به شما در تولید محصول شیرین تر کمک کند.

دمای خشک کردن استویا بین ۴۰ تا ۵۰ درجه سانتیگراد می باشد و در این دما حدود ۲۴ تا ۴۸ ساعت زمان لازم است تا استویا خشک گردد.

عملکرد استویا در هکتار

همچنین آمار و ارقام میزان عملکرد استویا در اقلیم های مختلف متفاوت می باشد.اینکه شما در تبریز مزرعه استویا داشته باشید با اینکه در تهران یا شیراز بخواهید برداشت انجام دهید عملکرد های متفاوتی به ثبت خواهد رسید. طول فصل رشد در مناطق می تواند بر روی عملکرد مزرعه استویا تاثیر گذار باشد.

محصول استویا

 

متوسط مقدار عملکرد سرشاخه خشک در سال دوم و سالهای بعد در یک هکتار ۶۰۰۰ کیلوگرم می باشد.

با توجه به بررسی وزنی ساقه و برگ صورت گرفته، نسبت ساقه به برگ در استویا ۵۰ به ۵۰ می باشد.

بنابراین متوسط عملکرد برگ خالص و خشک استویا در هکتار ۳۰۰۰ کیلوگرم در سالهای دوم و به بعد می باشد.

خرید محصول نهایی و پاک شده گیاه دارویی استویا از مزارع تحت نظارت کارشناسان مجموعه کشت و صنعت آرین سبز جی هر ساله انجام می گردد و با بهترین کیفیت بصورت کلی و جزئی در بخش فروشگاه موجود می باشد.

 

مطالب مرتبط :

  • آشنایی با موارد مصرف و خواص گیاه دارویی استویا
  • خرید کلی و جزئی گیاه دارویی استویا از بخش فروشگاه
  • خرید نشای گیاه دارویی استویا
  • روش کاشت بذر گیاه دارویی استویا
  • خرید بذر گیاه دارویی استویا
برچسب ها
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

بستن